Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2011

Εκφράσεις συναισθημάτων και σεξουαλική έλξη


Αυθεντικός τίτλος έρευνας:

Happy Guys Finish Last: The Impact of Emotion Expressions on Sexual Attraction

Αυτή η έρευνα εξέτασε τη σεξουαλική ελκυστικότητα των ατόμων που αποδίδουν δια της έκφρασης τους συναισθήματα ευτυχίας, υπερηφάνειας και ντροπής.

Οι Jessica L. Tracy & Alec Beall από το University of British Columbia σε δύο μελέτες χρησιμοποιώντας διαφορετικές εικόνες και σε δείγμα (1041 άτομα) με μεγάλο ηλικιακό εύρος διαπίστωσαν μεγάλες διαφορές σε σχέση με το φύλο που αφορούσαν τη σεξουαλική ελκυστικότητα αυτών που έδειχναν μέσω της έκφρασης τους ευτυχισμένοι. Οι γυναίκες που είχαν την έκφραση ευτυχίας στα πρόσωπα των φωτογραφιών, που επιδείκνυαν στους συμμετέχοντες άνδρες στην έρευνα, χαρακτηρίζονταν περισσότερο σεξουαλικά ελκυστικές ενώ το αντίθετο με τους άνδρες που έδειχναν ευτυχισμένοι. Στην περίπτωση των ανδρών περισσότερο σεξουαλικά ελκυστικοί χαρακτηριζόταν αυτοί που έδειχναν μελαγχολικοί. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και με την υπερηφάνεια. Οι γυναίκες την προτιμούν στους άνδρες ενώ οι άνδρες όχι στις γυναίκες. Στην έκφραση της ντροπής και τα δυο φύλα είχαν την ίδια θετική θέση.

Επιδράσεις που οφείλονται σε μεγάλο βαθμό σε εξελικτικές και κοινωνικοπολιτιστικές αιτίες. Συνολικά, αυτή η έρευνα αυτή παρέχει την πρώτη απόδειξη ότι οι διαφορετικές συναισθηματικές εκφράσεις έχουν αποκλίνουσες επιδράσεις στη σεξουαλική ελκυστικότητα ανδρών και γυναικών ανεξάρτητα από την ηλικία.

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι:

Οι γυναίκες που η έκφραση τους δηλώνει ευτυχία και λιγότερο ντροπή καθίστανται περισσότερο σεξουαλικά ελκυστικές για τους άνδρες, ενώ το αντίθετο αν εκφράζουν υπερηφάνεια.

Οι άνδρες καθίστανται περισσότερο σεξουαλικά ελκυστικοί για τις γυναίκες όταν εκφράζουν υπερηφάνεια και λιγότερο ντροπή, ενώ το αντίθετο αν εκφράζουν ευτυχία. Δηλαδή τα πολλά χαμόγελα σίγουρα κάνουν τους άνδρες πιο συμπαθητικούς, αλλά λιγότερο σεξουαλικά επιθυμητούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: